• Sinh năm 1956, tại Châu Đốc
  • Hội viên Hội VHNT Châu Đốc
  • Hiện cư trú tại khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A. Châu Đốc (An Giang)
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI