. Họ và tên thật: Võ Hạ
. Sinh năm: 1963
. Bút hiệu: Võ Hạ
. Quê quán: Quảng Ngãi
. Hiện sống và viết tại: Liên Nghĩa Đức Trọng – Lâm Đồng

* THƠ đăng tải trên các Báo Trung Ương và địa phương.