• Sinh năm 1963, tại Hà Thanh, Huế.
  • Thập niên 1985-1995, làm việc tại công ty xuất nhập khẩu miền núi, huyện Hiên, Quảng Nam, Đà Nẵng. 
  • 1995-2012, sống tại 127 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng. (Quán Cà Phê CỐ QUẬN)
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI