VĨNH PHÚC

. Tên thật : ĐOÀN ĐÌNH PHÚC
. Bút danh : Vĩnh Phúc
. Hội viên hội VHNT Khánh Hòa (Phân hội âm nhạc )