• Tên thật là Nguyễn Vĩnh An ̃.
  • Sinh tại nhà bảo sanh Luông Kim Vi,Tân Định-GIA ĐỊNH.
  • Trước 1968 sống tại khu Cư Xá YÊN ĐỖ Sàigòn ,sau đó về Trà Vinh.
  • Từng tham gia bộ đội,làm báo-làm thơ từ sau 1984 tại tỉnh Cửu Long (cũ).
  • Là hội viên Hội Văn Nghệ Cửu Long từ năm 1986,tham gia thành lập Hội Văn Nghệ Trà Vinh năm 1992.
  • Cựu phóng viên biên tập các báo ,tạp chí: Tuổi Trẻ Cửu Long,Văn Nghệ Cửu Long,Văn nghệ Trà Vinh.
  • Hiện là hội viên VHNT tỉnh Trà Vinh.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • CẢM ƠN E-VA (1991)
  • NHƯ DÒNG LỤC BÁT CHÔNG CHÊNH (1994)
  • DÂN KHÚC (2012).