UYÊN THỤY VŨ TUYẾT HOA

 • Tên thật : Lê thị Tuyết Hoa
 • Sinh năm: 1958
 • Bút hiệu : Uyên Thuỵ Vũ
 • Quê quán : xã Hoà Ân , huyện Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh
 • Trình độ: tốt nghiệp Đại Học Cần Thơ , ngành Anh Văn
 • Địa chỉ hiện tại: khóm 2, phương 5, thành Phố Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long
 • Cựu giảng viên Anh Văn trừơng Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • VÔ TÌNH
 • TÌNH ĐẦU
 • CHOáNG SAY
 • THƯỢNG TUẦN KHÚC
 • KHÚC TRĂNG RẰM
 • HẠ TUẦN TRĂNG
 • THƯƠNG MỘT PHẬN ĐỜI
 • ĐIỆP KHÚC TÌNH: MỘT.....
 • NOEL BUỒN
 • ĐÊM SAY TÌNH
 • EM VỀ
 • GỞI TÌNH THEO BƯỚM