TUYẾT LINH

  • Tên thật là Bùi Tuyết Anh.
  • Sanh trưởng ở Sàigon.
  • Làm thơ từ năm 13 tuổi và đăng tải nhiều trên các báo ở Sài gòn như Văn Nghệ Tiền Phong, Hiện Đại, Phổ Thông, Giáo Dục Phổ Thông...Có tên trong tuyển tập Hoa Mười Phương năm 1959, Thi Ca Việt Nam Hiện Đại của Trần Tuấn Kiệt năm 1967.
  • Ngừng viết từ năm 1965 cho đến năm 2011 mới viết trở lại.
  • Hiện định cư tại Tiểu Bang Pennsylvania Hoa Kỳ.
  • Tác phẩm đã xuất bản:

  • Nơi Đâu Nghìn Trùng - (Thơ) - 2015
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI