TỪ SÂM


  • Từ Sâm ( Từ Sĩ Sầm)
  • Quê quán : Nguyệt Áng , Tân Ninh , Quảng Ninh Quảng Bình
  • Nghề nghiệp : Kỹ sư Khai Thác Hàng Hải
  • Hiện sống tại TP Nha Trang
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Cà phê một mình NXB HNV -2008
  • Cánh đồng ký ức NXB HNV -2010
  • Bóng của ngày (truyện ) NXB HNV -2012
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI