• Cựu giáo chức, quân nhân QLVNCH trước 1975.
 • Hiện sống tại Worcester, thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  Trước 1968:

 • Sách Giáo khoa: Lịch Sử, Địa Lý và Công Dân Giáo Dục Lớp Đệ Tứ (Thi Trung học Đệ Nhất Cấp).
 • Việt Văn lớp Đệ Tam (Van chương Bình Dân Việt Nam), Công Dân Giáo Dục lớp Đệ Tam .

 • Sau 1975:

 • Viết Về Huế - tập 1, 2...
 • Hương Tràm Trà Tiên (Kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyễn Tấn Dũng).
 • Hồi Ký Quê Ngoại (Những bài viết về Quảng Trị thời thơ ấu của tác giả).
 • Vết Nám (Hồi ký tù cải tạo).
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • ANH EM THÙ ĐỊCH - Brother Enemy - Kỳ 1
 • ANH EM THÙ ĐỊCH - Brother Enemy - Kỳ 2
 • VE SẦU
 • CHUYẾN XE
 • Bin Laden Đã Đền Tội, Còn Gì Đáng Lo ?!
 • Phận Người
 • Phá Đền Liễu Thăng
 • CÁC BÀI THƠ NÔM ĐẦU TIÊN TRONG VĂN HỌC CHỮ NÔM
 • NÔM NA LÀ CHA MÁCH QUÉ
 • HUY CẬN , ngậm ngùi với kiếp người hay phủ nhận thượng đế
 • TÂN CƯƠNG trong VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM - Kỳ 1
 • TÂN CƯƠNG trong VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM - Kỳ 2
 • TÂN CƯƠNG trong VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM - Kỳ 3
 • NGƯỜI CHỊ TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH
 • ĐOÀN CHUẨN, Lãng Mạn Tiểu Tư Sản
 • MÀU TÍM TRONG THƠ - Nghĩ Về Một Người Suốt Một Đời Bị Đọa Đày Vì Một Bài Thơ: Hữu Loan
 • "AI" TRONG VĂN CHƯƠNG
 • “Ta Lắng Nghe Muôn Cung Đàn…”
 • Cây Trong Văn Chương
 • HUẾ và NGÔ GIA - 1
 • HUẾ và NGÔ GIA - 2 & 3 - Anh Em Nhà Họ Ngô
 • HUẾ và NGÔ GIA - 4 - Anh Em Nhà Họ Ngô
 • HOA PHƯỢNG
 • Lại Một Người Chị Trong Thơ Hoàng Cầm
 • “Ngó Lên Xã Tắc Hai Hàng Mù U”
 • Hoàng Cầm, “Buồn Teo Một Tiếng Gà!”
 • Hoàng Cầm, Chưa Hết Chuyện Gà
 • Mùa Xuân Nói Chuyện... Mê Gái
 • BIỂN ĐÔNG
 • Chuyện Cái Rốn
 • Tham Vọng Khủng Khiếp của Người Tàu
 • Gà Trong Tục Ngữ, Ca Dao