• Tên thật là Bùi Trần Nhiên .
 • Sinh năm 1948 .
 • Tại Hà Tây Bắc Việt .
 • Hiện cư trú tại Gò Vấp - Sài Gòn
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • MỘT THỜI TỐI TĂM
 • BUỔI SÁNG RA VƯỜN
 • NGƯỠNG MỘ THƠ
 • LỬA ĐÊM NAY
 • DIỀU GIẤY HẾT GIÓ
 • GIỮA RỪNG NHẬN THƯ BẠN
 • CHẮC EM CŨNG HIỂU TÔI
 • DÃ QÙY KHẮP VÙNG
 • GỖ Ở RỪNG
 • SỐNG TRỌN NGÀY
 • HIỆN BIẾN BỂ DÂU
 • TRUYỆN THẦN THOẠI VỀ BÀ BA-BÚC-KA