• Sinh năm 1956, tại Quảng Ngãi.
  • Hiện đang định cư tại Hoa Kỳ.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI