TRƯƠNG ĐỨC THỦY


 • Sinh quán Đông Hà Quảng Trị
 • Tuổi thơ ở Huế , học Trung học Phan châu Trinh Đà nẵng.
 • Hiện cư trú tại Hoa Kỳ .
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • GẶP LẠI CỐ NHÂN
 • Ngậm Ngùi Trên Bến Nước Quê Hương
 • THAO THỨC
 • LÒNG BIỂN KHƠI CHÔN DẤU NIỀM ĐAU
 • CÕI NHÂN SINH NAY VẮNG BÓNG NGƯỜI
 • Gởi Vào … Thiên Thu
 • ĐÊM THU NHỚ NGƯỜI
 • THÁNG ... XA NGƯỜI
 • Góc Bể ..Chân Mây
 • GIÃ TỪ TRẦN THẾ LƯU ĐÀY
 • CUỐI DỐC ĐỜI HIU QUẠNH
 • Cũng Đành …
 • LÒNG BỔNG DƯNG BUỒN
 • RỒI CŨNG CÓ MỘT NGÀY
 • TÔN NỮ TÌNH BUỒN