TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

  • Sinh năm 1984.
  • Hiện cư ngụ tại Thị trấn Cầu Giát-Huyện Quỳnh Lưu-tỉnh Nghệ An
  • Làm thơ, viết văn từ năm 2010.


  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI