• Trương Đạm Thủy sinh năm 1941 tại Bến Tre .
  • Viết văn, làm báo từ những năm 1959,60 và là một khuôn mặt quen thuộc cuả gìới cầm bút tại Sàigon - TP H.C.M .
  • Hiện sống tại Gia Định Việt Nam
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI