TRỌNG NGHĨA


  • Sinh năm 1950
  • Nguyên qúan : Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
  • Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
  • Hiện sống tại Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI