TRỊNH TUYÊN

  • Sinh năm 1952
  • Nguyên quán: Cẩm Tân, Cẩm Thủy Thanh
  • Sỹ quan CSĐT tội phạm quản lý KT
  • Hiện nghỉ hưu tại Cẩm Tân, Cẩm Thủy Thanh Hóa.
  • Hội viên Hội Văn Hoá Nghệ Thuật Thanh Hóa


  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI