TRỊNH KHẢI HOÀNG • những bút hiệu khác : Hoàng Minh Uyên (Thơ), Hoàng Minh Uy, Jr Trần Chính Trung , Vạn Thắng,…
 • Hiện định cư tại Westminster, California USA.
 • Chuyên viết Tham Luận Chính Trị - Văn Hoá và Thơ – Văn cho các báo chí Việt Ngữ tại hải ngoại từ năm 1975.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • THIÊN TRÚC HẠC
 • TIỂU TỰ
 • Tà Áo Noël
 • Ave Marya
 • Phụ Nữ Việt Qua Văn Hiến Trong Dòng Sinh Mệnh Việt Nam
 • Hương Xuân Trà
 • Hương Lửa
 • Tình Kỹ Nữ
 • Giao Thừa Đi Lễ Chùa
 • Hái Lộc đầu Xuân
 • Phượng Các