• Sinh năm 1948
  • Hội viên Hội VHNT tỉnh Hoà Bình
  • Giải thưởng Văn học 10 năm đổi mới tỉnh Hoà Bình
  • Giải thưởng cuộc thi Truyện ngắn do Báo TNTP và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức – Năm 2001
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Thuyền ngược (Tập truyện ngắn)
  • Chớp nguồn ( Tập truyện ngắn)
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI