TRÀ THANH LAM

  • Tên thật là Võ Văn Sửu
  • Nguyên giảng viên trường Đại học Tài Chính - Kế Toán đã nghỉ hưu.
  • Hiện sống tại thị trấn La Hà Tư Nghĩa Quảng Ngãi.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI  • DẤU XƯA