. Tên thật: Trần Việt Hùng,
. 4 năm làm nghề dạy học.
. 22 năm phóng viên báo chí.
. Hiện nay làm bảy nghề tại Tây Ninh .


Mời qúy bạn thưởng thức nhạc phẩm
TA TÌM NƠI XA LẮM !
- Thơ : Hồ Chí Bửu - Nhạc : Trần Việt