• Sinh năm 1955
  • Tại Tây Sơn, Bình Định
  • Trước 1975 có thơ trên Tuổi Ngọc
  • Sau 1975 thơ in trên Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội, Kiến Thức Ngày Nay, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tài Hoa Trẻ...,và các tạp chí địa phương.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • LÃNG ĐÃNG GIỮA ĐỜI, NXB Trẻ, 1993
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI