TRẦN VIỄN THÔNG


. Sinh năm: 1954 (Tây Ninh)
. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
. Hiện cư ngụ tại P3 - thị xã Tây Ninh.

TÁC PHẨM :
Các Thi Tập
* Những cánh chim báo hiệu mùa xuân .
* Mắt ngày xưa .
* Nhật ký bên đường (một) .
* Nhật ký bên đường (hai) .