• Sinh năm 1945 dưới chân lầu Hoàng, Phú Hài, tỉnh Bình Thuận.
 • Đã cộng tác với các tạp chí Phổ Thông, Thời Nay, Văn, Nghệ Thuật, Khởi Hành...
 • Hiện cư ngụ tại thị trấn El Monte, California.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Vườn Dĩ Vãng - Thơ – Khai Phá xuất bản 1972.
 • Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa - Thơ – Little Sàigòn xuất bản cuối năm 2008 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • PHƯƠNG SEN
 • BÊN TƯỢNG DI LẠC TRONG SÂN CHÙA ĐIỀU NGỰ
 • ĐỖ QUYÊN
 • HỒI SINH
 • DÂNG HIẾN
 • UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
 • LÁ KINH
 • TIÊN TRI
 • NƯỚC THIÊNG
 • MƯA XUÂN
 • CUỐI NĂM
 • KHỔ CA
 • XUÂN VỌNG
 • BẮT ĐẦU
 • CẢM TÁC TRANH BIỂN TÍM CỦA HỌA SĨ LƯƠNG TRƯỜNG THỌ
 • BỐN MƯƠI MỐT NĂM 1969 – 2010…
 • TRÊN CẦU GOLDEN WEST
 • TỨ TUYỆT
 • LỤC BÁT MƯA
 • TỬ SINH
 • PHỐ NÚI
 • TIA SÁNG CUỐI CÙNG
 • NOËL
 • XUÂN MUỘN
 • MƯA TRÊN NHỮNG CHÙM CHUỖI NGỌC

 •  HÀ THÚC SINH : CUỘC HÀNH TRÌNH DÀI NỬA THẾ KỶ THƠ