• Trần Vạn Giã tên thật Trần Ngọc Ẩn
  • Sinh tại Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa.
  • Thơ đã đăng trên Bách Khoa, Phổ Thông, Làm Dân, Trình Bày, Đứng Dậy và một số tờ Sinh viên… Năm 1971 cùng bạn bè chủ trương tạp chí Nhân Sinh.
    Sau 1975: có thời gian 13 năm ở Kinh tế mới, sau đó về lại thành phố. Từng là phóng viên báo chí, tiếp tục làm thơ đăng trên các tạp chí, báo : Văn Nghệ, Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Thơ, Nhà Văn, Văn Nghệ Trẻ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kiến Thức Ngày Nay, Sông Hương, Cửa Việt, Nha Trang, Công Giáo Dân Tộc, Sông Trà…
  • Đã xuất bản thơ :


  • Hào khí quê ta - Miên ca hòa bình - T.nh yêu đẹp như bài thơ - Gió đưa khói bếp lên trời - Trên chặng đường Thánh giá - Lục bát Trần Vạn Giả - Lục bát nhà quê - Trầm tư với lá - Và có nhiều thơ trong các Tuyển tập Thơ.
  • Đồng tác giả biên soạn, sưu tầm, tuyển chọn tập sách : Đức Ông-Nhà thơ Xuân Ly Băng - cuộc đời và tác phẩm (NXB Phương Đông-2012).
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI