• Tên khai sinh : Trần Thiên Linh Thoại
 • Sinh ra và lớn lên tại Phú Nhuận Gia Định
 • Đã học đại học khoa ngữ văn
 • Hiện làm việc tại công ty của Nhật Bản. • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • Đau nỗi đau người
 • Tái Sinh
 • Tạ Ân
 • Hạt Niệm Đời Em
 • Những Cơn Mưa Đời Mẹ
 • Cũng Đành Một Kiếp
 • Bóng
 • Tiếng
 • Cần
 • Lo
 • Mời
 • Năm Bài Tứ Tuyệt
 • Lửa Tình
 • Thơ với Đời