TRẦN THIỆN HIỆP


 • Tên thật Trần Thiện Hiệp.
 • Sinh năm Ất Hợi (1935) tại Biên Hòa.
 • Thời thơ ấu sống ở Di Linh, Đồng Nai Thượng.
 • Sau 1945 tản cư về Phan Thiết, Bình Thuận.
 • Quê nội Quảng Bình.
 • Quê ngoại Quế Sơn, Quảng Nam.
 • Hiện sống tại Phan Thiết
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Cây Lá Phận Người, 1987 csxb Việt Publication, Canada
 • Mặt Trời Lưu Vong, 1991, tái bản 1993, nxb Văn Đàn , Hoa Kỳ
 • Đỉnh Mây Qua, 1997, tái bản 1998, nxb Người Việt Tây Bắc, Hoa Kỳ
 • Đá Mọc Rêu Xanh, 2000 nxb Văn Học, Hoa Kỳ
 • Tuyển tập Thơ Trần Thiện Hiệp, 2001 nxb Trẻ, Việt Nam
 • Tiếng Đất Gọi Người, 2005 nxb Thanh Niên, Việt Nam
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • NHỮNG TRÍCH TIÊN VĂN NGHỆ II
 • BIẾT ĐÂU THƠ LẠI HOÁ LÀ DI NGÔN