• Sinh năm 1955 .
 • Tại Quảng Ngãi.
 • Hiện đang sống tại Quảng Ngãi.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • KHÔNG ĐỀ 1
 • KHÔNG ĐỀ 2
 • LẢO ĐẢO TÚY VÂN
 • KỊP
 • GIÁNG SINH XANH
 • MÂY
 • LỜI DÀNH CHO MỘT NGƯỜI
 • ĐỘC HÀNH
 • BA ƠI !
 • GIỮA THÀNH PHỐ CHƯA QUEN
 • NGẪU HỨNG SINH NHẬT HUYỀN
 • TIỄN NHAU
 • NGÀY ẤY ... BÂY GIỜ ...
 • CHÀO XUÂN
 • TRĂNG MẬT XUÂN
 • NHÂN ĐÔI NGÀY 14 THÁNG 2
 • NGUYÊN TIÊU MỘT MÌNH
 • MỘT BÓNG
 • CÓ THỂ NGÀY XƯA...
 • RẰM TRĂNG GỬI LẠI
 • THƠ TẶNG BẠN
 • TÌNH TÔI CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
 • DÒNG SÔNG CÁT
 • KHÚC TƯỞNG NIỆM
 • GỬI NGƯỜI ĐỒNG ĐIỆU
 • TAN GIỮA VÔ CÙNG
 • KHÔNG ĐỀ THÁNG 5
 • VỀ CHỐN CŨ
 • HÔN
 • MÙA THU CỦA TÔI
 • NGỘ
 • A LITTLE STAR - GHÉ CHƠI VÀ Ở LẠI
 • NGÀY CỦA MỘT ĐỜI
 • VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
 • BUỒN TÔI
 • CÁNH GIÓ
 • LÀ HẮN
 • LÀ TÔI
 • MÙA THU CỦA TÔI
 • THƯ TÌNH QUA TIN NHẮN
 • NỤ CƯỜI VU QUY CHO CON
 • PHÚT THÌ THẦM
 • MỘT LẦN GHÉ LẠI
 • THEO NẮNG HẠ TA VỀ
 • THƯ TÌNH QUA TIN NHẮN
 • ĐIỆU RU BUỒN
 • NHƯ HƯƠNG KHÓI HƯ VÔ
 • LỤC BÁT XANH XƯA
 • NHỮNG NGÀY ÁP TẾT
 • KHI TA YÊU MÌNH
 • XƯỚNG-HỌA NGÀY XUÂN
 • NỤ HOA NGÀY 9.8
 • NGẮM PHÚT CUỐI NGÀY
 • CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN CŨ
 • ĐÊM BA MƯƠI
 • VỚI NGƯỜI ĐÃ XA
 • NGƯỜI XA LẠ
 • TRẦN GIAN DZIC DZĂC
 • MỘT GIÒNG XANH
 • XUÂN HỒNG MƯỜI SÁU
 • RU NGƯỜI YÊU DẤU
 • BÀI THƠ ĐÊM BA MƯƠI
 • NHẠC TRỊNH - NỖI NIỀM KHÔNG CỦA RIÊNG AI
 • TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT - phần thứ Nhất
 • TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT - phần thứ Hai
 • TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT - phần Kết
 • KHÔNG PHẢI LÀ NGỐC NGHẾCH
 • THẦN TÌNH YÊU BỊ KẸT XE
 • KHÁT VỌNG MÙA XUÂN
 • NGÀY CHA TÔI ĐẾN TRƯỜNG
 • GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG
 • KHÔNG PHẢI LÀ NGỐC NGHẾCH