• Tên thật : Trần Thị Thu Vân .
 • Chào đời tại Huế, lớn lên tại Sài Gòn.
 • Trước 1975 sinh sống tại Đà Lạt.
 • Hiện đang ở San José, Californie, USA.
 • TÁC PHẨM ĐÃ IN :

 • Nước chảy qua cầu (bút ký, 9/1989) (đã tuyệt bản)
 • Gã cùi và miếng dừa non (tập truyện, 10/1990)
 • Nước chảy qua cầu (tái bản 7/1991, viết thêm 100 trang)
 • Tài hoa mệnh bạc tập I (tiểu sử danh nhân, 10/1992)
 • Một truyện dài không có tên, tập I (tâm bút, 8/1994)
 • Tài hoa mệnh bạc tập II (tiểu sử danh nhân, 4/1995)
 • Nhật nguyệt buồn như nhau, tập I (tự truyện, 11/1995)
 • Nhật nguyệt buồn như nhau, tập II (tự truyện, 11/1996)
 • Một truyện dài không có tên tập II (tâm bút, 5/1998)
 • Trân Sa (tâm bút, 3/2000)
 • Tài hoa mệnh bạc tập III (tiểu sử danh nhân, 9/2001)
 • Tài hoa và cô đơn như một định mệnh (tuyển tập, 12/2002)
 • Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ (tuyển tập, in chung với nhiều tác giả, 4/ 2004)
 • Một truyện dài không có tên, tập I (tái bản lần I, 5/2004)
 • River of Time (bản dịch Nước Chảy Qua Cầu, Trần Thy Hà chuyển Anh ngữ) (5/2004)
 • Điệu múa cuối cùng của con thiên nga, tập I và II (tuyển tập tâm bút, 10/2005)
 • Những mẩu rời dấu ái (từ tập I đến tập XIII) (tuyển tập tâm bút, 5/2007)
 • Đi tìm thời gian đã mất (từ tập I đến tập XXII) (tuyển tập tâm bút, 1/2009)
 • Dostoievski, cuộc đời và sự nghiệp (kiến thức văn chương) (2/2010).
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • AVE MARIA
 • LẠY THƯỢNG ĐẾ, XIN THƯƠNG XÓT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Bài 1
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Bài 2
 • RIVER OF TIME 1
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Bài 3
 • RIVER OF TIME 2
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Bài 4
 • TRĂNG VÀ GỐC ỔI XẺ CỦA EM TÔI
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Bài 5
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Bài 6
 • RIVER OF TIME 3
 • KHÓC NGƯỜI THIÊN THU
 • GÃ CÙI VÀ MIẾNG DỪA NON
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương VIII (Bài 7)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương IX (Bài 8)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương X (Bài 9)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương XI (Bài 10)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương XII & XIII (Bài 11)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương XIV & XV (Bài 12)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương XVI (Bài 13)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương XVII (Bài 14)
 • TRÂN SA
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - Chương XVIII & XIX (Bài 15)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - (Bài 16)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - (Bài 17)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - (Bài 18)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - (Bài 19)
 • NƯỚC CHẢY QUA CẦU - (Bài 20)
 • KỊCH
 • NGƯỜI KHÁCH LẠ LÙNG TRÊN BIỂN CẢ
 • ANH HOA PHÁT TIẾT RA NGOÀI…
 • TRONG ĐÁY MẮT, CHUYỆN ĐỜI THEO MÂY NỔI
 • ÔI ! NHỮNG NGƯỜI KHÓC LẺ LOI MỘT MÌNH!
 • TRI ÂM
 • ÔI! SÀI-GÒN, BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU?
 • "NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM VỀ NHƯ DAO NHỌN"
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 1.
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 2. ĐOẠN KẾT CÂU CHUYỆN VỀ MỘT LỜI HỨA
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 3. TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 4. TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 5. TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 6. TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 7. TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 8. TIẾNG THỞ DÀI CỦA THỜI GIAN
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 9. LÊN ĐÀN, ĐÀN ĐỨT YÊU NÀNG, NÀNG ĐI!
 • " NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY " - 10. TRĂM NĂM TÌNH CŨ LÌA KHÔNG HẬN
 • NIỀM ĐAU KHÔNG TẬN - (Nhật Ký TRẦN THỊ BÔNG GIẤY)
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 1
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 2
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 3
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 4
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 5
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 6
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 7
 • TIẾNG GÕ CỦA ĐỊNH MỆNH
 • BỐN LÁ THƯ
 • THƯ GỬI NGƯỜI BẠN PHI CÔNG
 • BỨC TÂM THƯ GỬI NGƯỜI BẠN PHI CÔNG
 • NHỚ VỀ MẸ HIỀN
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 8
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 9
 • NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU (TỰ TRUYỆN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY) - kỳ 10
 • EDGAR ALLAN POE - Kỳ 1 - chương 1 & 2 & 3 & 4 & 5
 • EDGAR ALLAN POE - Kỳ 2 - chương 6 & 7 & 8 & 9 & 10
 • EDGAR ALLAN POE - Kỳ 3 - Kết
 • NICCOLO PAGANINI -Kỳ 1
 • NICCOLO PAGANINI -Kỳ 2
 • NICCOLO PAGANINI -Kỳ 3
 • NICCOLO PAGANINI -Kỳ 4 - chương 5 & 6
 • NICCOLO PAGANINI -Kỳ 5 - Kết
 • TUỔI THƠ VÀ TUỔI THIẾU NIÊN CỦA DOSTOIEVSKI - phần 1
 • VINCENT VAN GOGH - Kỳ 1
 • TUỔI THƠ VÀ TUỔI THIẾU NIÊN CỦA DOSTOIEVSKI - Kết
 • VINCENT VAN GOGH - Kỳ 2
 • VINCENT VAN GOGH - Kỳ 3
 • VINCENT VAN GOGH - Kỳ 4
 • VINCENT VAN GOGH - Kết
 • ALEXANDER PÚSHKIN - Kỳ 1
 • ALEXANDER PÚSHKIN - Kỳ 2
 • ALEXANDER PÚSHKIN - Kỳ 3
 • ALEXANDER PÚSHKIN - Kỳ 4
 • ALEXANDER PÚSHKIN - Kỳ 5
 • ALEXANDER PÚSHKIN - Kỳ 6 (kết)