. Sinh năm 1974 .
. Tại Thanh Hoá.
. Tốt nghiệp khoa Văn,
Đại Học KHXH & NV HàNội năm 1999.
. Hiện ở tại Sài Gòn làm báo và viết văn