• Sinh năm 1943
 • Tại Hậu Thạnh (Sóc Trăng).
 • Cựu SVSQ/K25 (Thủ Đức)
 • 1975-1982: Tù Cải Tạo
 • Từ 1992 : Định cư tại Hoa Kỳ
 • Hiện sống tại tiểu bang South Carolina
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Giỡn Bóng Chiêm Bao - Thơ Tác giả XB 2003. Hoa Kỳ. (Thư Ấn Quán tái bản 2006)
 • Gọi Khan Giọng Tình - Thơ. Tác giả XB. Tháng 4/2009. Hoa Kỳ. ( Thư Ấn Quán tái bản mùa Hạ 2009)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • BẬU ĐI
 • TÌNH BẬU NHẸ HỀU
 • BẬU VỀ
 • NHỎ MƯỜI LĂM
 • MIẾNG SẦU
 • THÁNG CHẠP
 • BẮT ĐẦU
 • MẮT
 • TỬ SINH
 • BẠT
 • LỊCH SỬ
 • THỜI GIAN
 • YÊU
 • ÂM THANH
 • GIỌT TÌNH
 • YÊU CỞ CHỪNG
 • GỌI
 • VÁC TÌNH
 • TRÔI
 • GIỌT NƯỚC
 • TRO
 • TỚI ĐÂU
 • TẠI VÌ...
 • ĐẠI NGÃI
 • CHÍN MUỒI
 • NHỚ
 • THỬ
 • THƠM LỪNG
 • LỤC BÁT KHÔNG ĐẾ
 • NGUYỄN BẠCH DƯƠNG
 • ĐỜI TA
 • THÁNG CHẠP