• Tên thật cũng là bút hiệu TRẦN MINH HIỀN
 • Sinh 25 tháng 12 năm 1970 tại Nha Trang.
 • Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế 1994. Tốt nghiệp đại học UCF , Hoa Kỳ 2003
 • Hiện đang đi dạy tại Orlando, Florida
 • Chủ tịch văn bút Việt nam hải ngoại khu vực Florida Đông Nam Hoa Kỳ từ năm 2009 đến nay
 • Cố vấn hội Văn Nghệ Tự Do
 • Thành viên Hội Thơ tài tử Hải ngọai.
 • Có thơ văn đăng nhiều tạp chí ở Hoa kỳ và Canada cùng nhiều trang web, internet. Thành viên ban quản trị điều hành của nhiều trang web trên hệ thống internet.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • KHÚC HÁT DUNG HÒA _ Thơ. xuất bản 1996- Orlando Florida
 • THUYẾT DUNG HÒA . Xuất bản 2009
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI