• Tên thật và cũng là bút danh: TRẦN HUY THUẬN.
 • Sinh năm 1935 tại Nam Định.
 • Hiện thường trú tại Thành phố Nam Định, Việt Nam.
 • Nguyên hội viên Hội Văn Nghệ Hà Nam Ninh.
 • Nguyên học sinh Trường Trung học Nguyễn Khuyến (Trường Bến Củi) Nam Định (niên khóa 1953 - 1957).
 • Nguyên giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy (Đảng CSVN) Công ty Xây Lắp Công Nghiệp Hà Nam Ninh.
 • Có tác phẩm đăng trên một số báo Địa phương và Trung ương.
 • Giải nhì THƠ và giải nhì VĂN (không có giải nhất) cuộc thi Thơ Văn Trào Phúng tỉnh Hà Nam Ninh (1984).
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • CHA TÔI
 • CHIẾC GHẾ VÀ VĂN HÓA NGỒI
 • CAO BÁ QUÁT ĐÃ TỪNG... NGỬI VĂN!
 • CON KHÔNG GIỐNG CHA - NHÀ CÓ PHÚC!
 • HẠT CÁT DƯỚI ĐÁY CUỘC ĐỜI
 • NỢ MIỆNG !
 • … TANG! LÀ TANG TÍNH TÌNH!..
 • NGU LÂU!
 • TRIẾT LÝ SỐNG CỦA ANH CHÀNG NGHĨA NGỐ!
 • ĐỒNG MÔN (1)
 • ĐỒNG MÔN (2)
 • ĐỒNG MÔN (3)
 • NÓI THẲNG VÀ NGHE NÓI THẲNG!
 • NÓI VÀ LÀM
 • CÁI TAI VÀ VĂN HÓA NGHE
 • "NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN SÔNG PÔ-CÔ"
 • NGUYỄN KHÔI VÀ CÁI DUYÊN VỚI "NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN SÔNG PÔ-KÔ"!
 • CHÚ MÈO… CẢNH!
 • TỘI SỐNG!
 • TÙNG CHỘT VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC
 • THỬ … “TẬP” LÀM NHÀ NGÔN NGỮ HỌC!
 • MỘT NHÀNH CÂY TRONG MÙA LÁ RỤNG
 • NHỮNG MẨU CHUYỆN CHÉP ĐƯỢC Ở BỆNH VIỆN
 • NHỮNG MẨU CHUYỆN CHÉP ĐƯỢC Ở BỆNH VIỆN - (phần hai)
 • KHÓC - CƯỜI
 • NGƯỜI TA SINH RA VỐN…KHÔNG BÌNH ĐẲNG
 • CHUYỆN VĂN CHUYỆN ĐỜI
 • THẰNG ĐỔ VỎ - Kịch Bản
 • CÁI MẮT VÀ CÁI NHÌN!
 • MŨ BẢO HIỂM và THAM NHŨNG
 • NGỰ NGAY GIỮA MẶT LÀ CÁI … MŨI!
 • CÁI MẶT KHÔNG THỂ CHƠI ĐƯỢC
 • CHUNG QUANH MỘT CHỮ... "QUYỀN"
 • NƯỚC NAM TA HIỆN LÀM GÌ CÒN BỌN THAM NHŨNG ?
 • TỪ CHỨC: VĂN HÓA, LƯƠNG TRI HAY ĐẠO ĐỨC?
 • ĐOÀN KẾT - HAI CHỮ QUEN MÀ LẠ
 • XIN HÃY BỚT LÝ LUẬN SUÔNG
 • NGÀY XUÂN, ĐỌC LẠI MỘT SỐ CÂU ĐỐI VUI
 • THÀNH CÔNG MỚI CỦA DỊCH GIẢ LÊ THANH DŨNG