TRẦN HOÀNG VY

. Tên thật : Trần Vĩnh
. Sinh năm : 1952 , Quê quán : Bình Thới, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
. Hiện sinh sống và dạy học tại Tây Ninh.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Ca dao của mẹ, thơ, Sài Gòn 1973
. Miền thơ ấu , Truyện vừa, NXB Trẻ 1995
. Ngủ giữa vườn tiếng chim , thơ , NXB Đồng Nai 1996
. Thơ gửi tuổi 17 , thơ , NXB Trẻ
. Đồi cỏ hát , Tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng 2003, tái bản 2006.
. Thằng Thu đảo Nhím, truyện vừa, NXB Trẻ 2003
. Mưa nấm mối , truyện ngắn, NXB Kim Đồng 2005.
. Bóng nhớ , Thơ, NXB Văn Học 2005.

Các Giải Thưởng :

- Giải thưởng thơ QK.7, Báo Người GVND, Viện KHGDVN , Hội VHNT Đồng Nai…
- Kỹ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam , 2006.