TRẦN HOÀNG VŨ NGUYÊN

 • Tên thật : Trần Hoàng Vũ Nguyên
 • Sanh năm : 1978 ( Mậu ngọ)
 • Bút danh: Trần Hoàng, Hoàng Vũ, Trần Vũ
 • Quê quán: Hậu giang
 • Nghề nghiệp: Đạo diễn, Biên tập văn nghệ Đài PTTH Lâm Đồng
 • Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
 • Chổ ở hiện nay: Đà Lạt – Lâm Đồng • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • THIẾU PHỤ và TRĂNG
 • ĐỔ CẢM…
 • PHÍA TRƯỚC MÙA XUÂN
 • ĐỒI THÔNG KIM
 • NGỰA NÚI
 • ĐỔI DÒNG
 • KHI DÒNG SÔNG RẼ NHÁNH