• Nghề nghiệp : Phóng viên báo chí
  • Hiện cư ngụ tại Tăng Nhơn Phú - Thủ Đức - SàiGòn
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI