• Sinh năm 1938.
 • Tại làng Quỳnh Biểu, xã Liên Hoà, tổng Hà Nam, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh.
 • Nghề nghiệp : Nhà Báo .
 • Hiên ngụ tại tổ 20A, Khu 2A, Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Chân Đất (tập thơ) - NXB Lao Động – năm 1999
 • Thơ Bốn Câu (tập thơ)- Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2000
 • Lễ Rước Cụ Thượng (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 1999
 • Cái Giá Phải Trả (tập truyện ngắn) – NXB Văn hoá Dân tộc - 2001
 • Con Trời (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 2001
 • Ngã Ba Chia Tay (tiểu thuyết) - NXB Lao Động - 2001
 • Phố Lắm Người Nghèo (tiểu thuyết) – NXB Quân Đội Nhân Dân - 2005
 • Người Đi Thầu Đất (tiểu thuyết) – NXB Công An Nhân Dân - 2005
 • Chủ Tịch Tỉnh Tôi (tiểu thuyết) – NXB Thanh Niên - 2006
 • Một Đời Tri Kỷ (tập bút ký viết về bè bạn) - NXB Lao Động - 2006
 • Mắt Biển (tập bút ký) - Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2007
 • Ma Ở Đất (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2007
 • Người Đàn Bà Đuổi Gió (tiểu thuyết) – NXB Công An Nhân Dân - 2007
 • Một Trăm Và Chín Chín (tiểu thuyết) - NXB Công An Nhân Dân - 2008
 • Tiểu thuyết chọn lọc (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2008
 • Người cõi âm (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2009

 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • CHUYỆN ANH EM NHÀ HỌ QUÁCH
 • CỦA NGƯỜI PHÚC TA
 • NHỮNG NGƯỜI ĐÀO THAN THỔ PHỈ
 • NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 1
 • BUÔN THÁNH - kỳ 1
 • BUÔN THÁNH - Kết
 • HẮN VÀ...
 • NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 2
 • SÂN GOLF 36 LỖ
 • SẾP VÀ CÂY LỘC VỪNG CỔ  THỤ 61 NĂM, 8 THÁNG, 7 NGÀY TUỔI
 • CHUYỆN KHÔNG CÓ TRONG BÁO CÁO
 • NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 3 & 4 & 5
 • CHUYỆN TÌNH “VIỆT MINH”
 • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 1
 • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 2
 • QUÀ TẾT
 • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 4
 • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 5
 • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 6 - 7
 • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 8 - 9 - 10
 • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 11 - 12 - KẾT
 • BA NGƯỜI TRONG TỔ TAM CHẾ
 • MẮT TRINH SÁT
 • NGƯỜI ĐÁNH TRỐNG NGŨ LIÊN
 • CHUYỆN TÌNH VIỆT MINH
 • DƯỚI ĐÁY
 • THỜI THẾ
 • THAN MẶT QỦY - tiểu thuyết - toàn truyện
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 1.
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 2.
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 3.
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 4.
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 5 & 6.
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 7 & .
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 8
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 9
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 10
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 11
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 12 & 13 & 14
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 15 & 16 & 17
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 18 & 19
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 20 & 21 & 22
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 23 & 24
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 25 & 26 & 27
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 28 & 29 & 30 & 31
 • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 32 & 33 & 34