• Sinh năm 1938.
  • Tại làng Quỳnh Biểu, xã Liên Hoà, tổng Hà Nam, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh.
  • Nghề nghiệp : Nhà Báo .
  • Hiên ngụ tại tổ 20A, Khu 2A, Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Chân Đất (tập thơ) - NXB Lao Động – năm 1999
  • Thơ Bốn Câu (tập thơ)- Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2000
  • Lễ Rước Cụ Thượng (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 1999
  • Cái Giá Phải Trả (tập truyện ngắn) – NXB Văn hoá Dân tộc - 2001
  • Con Trời (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 2001
  • Ngã Ba Chia Tay (tiểu thuyết) - NXB Lao Động - 2001
  • Phố Lắm Người Nghèo (tiểu thuyết) – NXB Quân Đội Nhân Dân - 2005
  • Người Đi Thầu Đất (tiểu thuyết) – NXB Công An Nhân Dân - 2005
  • Chủ Tịch Tỉnh Tôi (tiểu thuyết) – NXB Thanh Niên - 2006
  • Một Đời Tri Kỷ (tập bút ký viết về bè bạn) - NXB Lao Động - 2006
  • Mắt Biển (tập bút ký) - Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2007
  • Ma Ở Đất (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2007
  • Người Đàn Bà Đuổi Gió (tiểu thuyết) – NXB Công An Nhân Dân - 2007
  • Một Trăm Và Chín Chín (tiểu thuyết) - NXB Công An Nhân Dân - 2008
  • Tiểu thuyết chọn lọc (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2008
  • Người cõi âm (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2009

  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
  • CHUYỆN ANH EM NHÀ HỌ QUÁCH
  • CỦA NGƯỜI PHÚC TA
  • NHỮNG NGƯỜI ĐÀO THAN THỔ PHỈ
  • NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 1
  • BUÔN THÁNH - kỳ 1
  • BUÔN THÁNH - Kết
  • HẮN VÀ...
  • NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 2
  • SÂN GOLF 36 LỖ
  • SẾP VÀ CÂY LỘC VỪNG CỔ  THỤ 61 NĂM, 8 THÁNG, 7 NGÀY TUỔI
  • CHUYỆN KHÔNG CÓ TRONG BÁO CÁO
  • NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 3 & 4 & 5
  • CHUYỆN TÌNH “VIỆT MINH”
  • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
  • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
  • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 1
  • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
  • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 2
  • QUÀ TẾT
  • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 4
  • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 5
  • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 6 - 7
  • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 8 - 9 - 10
  • NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 11 - 12 - KẾT
  • BA NGƯỜI TRONG TỔ TAM CHẾ
  • MẮT TRINH SÁT
  • NGƯỜI ĐÁNH TRỐNG NGŨ LIÊN
  • CHUYỆN TÌNH VIỆT MINH
  • DƯỚI ĐÁY
  • THỜI THẾ
  • THAN MẶT QỦY - tiểu thuyết - toàn truyện
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 1.
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 2.
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 3.
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 4.
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 5 & 6.
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 7 & .
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 8
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 9
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 10
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 11
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 12 & 13 & 14
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 15 & 16 & 17
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 18 & 19
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 20 & 21 & 22
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 23 & 24
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 25 & 26 & 27
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 28 & 29 & 30 & 31
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 32 & 33 & 34
  • MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - Kết