. Trần Anh Thái. Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1955.
. Quê quán: Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình.
. Tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội. . Từng là lính tác chiến tại các chiến trường miền Trung và Tây Nguyên.
. Hiện là sĩ quan quân đội (quân hàm Đại Tá) công tác tại báo Quân Đội Nhân Dân.
. Viết báo, viết tiểu thuyết, làm thơ từ năm 1980.

* Tác Phẩm Đã Xuất Bản:

- Chát đắng và ngọt ngào (thơ in chung, 1990);
- Độc thoại trắng (thơ, 1994);
- Vọng trắng (thơ, 1996);
- Đổ bóng xuống mặt trời (Trường ca, 1999);
- Trên đường (trường ca và thơ, 2004);
- Số phận nghiệt ngã (tiểu thuyết, 1991);
- Gieo chữ trên đá (truyện ký, 2001).