. Tên thật : Trầm Trọng Tài
. Sinh năm 1937 tại Hà Tiên
. Hiện sống tại thành phố Tustin - S.California - Hoa Kỳ.
* Chân dung Tô Mặc Giang dưới nét họa của họa sĩ Đinh Cường