• Sinh năm 1949
  • Quê quán : Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang.
  • Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang
  • Từng là lính vượt Trường Sơn, biên tập sách báo.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Có một lời ru, thơ ,Nxb Đà Nẵng - 1989
  • Đồng hành (in chung), thơ, Nxb Hội Nhà văn- 2002
  • Phía nào cũng gió, thơ, Nxb Hội Nhà văn - 2004
  • Giấc mơ của nắng (Thơ Thiếu nhi), Nxb Hội Nhà văn - 2007
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI