TIỂU NGUYỆT

  • Tên thật Văn thị Ánh Nguyệt
  • Sinh năm 1958.
  • Tại Phú Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên.
  • Hiện sống và làm việc tại Tp Nha Trang).

  • Tác Phẩm Đã Xuất Bản :

    "KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG" (Truyện Ngắn & Tùy Bút) - Nhà XB Hồng Đức th 4.2017
    TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI