. Tên thật: Phạm thị Minh
. Hiện cư ngụ và làm việc tại Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
. Thơ đăng trên các tập san, báo chí tại Trung Ương và Địa Phương.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Thơ 9 Tác Giả: DẤU LẶN. nxb Văn Nghệ. 2006.
. Thơ : DẤU THỜI GIAN.nxb Thanh Niên. 2007.