THÚY TOÀN
TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • TUẤN ĐÔ ĐOÀN PHÚ TỨ- MỘT NHÀ VĂN TÀI HOA GẮN BÓ VỚI DỊCH THUẬT
 • LƯỠI DAO CẠO
 • BA MẨU CHUYỆN VỀ VĂN HÓA NGA
 • BỨC CHÂN DUNG BỊ TỐNG GIAM
 • NGƯỜI BẠN Ở BUỒNG KỀ BÊN
 • Có Một Dịch Giả Mang Tên Xuân Diệu
 • CHẾ LAN VIÊN
 • THI SĨ ĐỒNG QUÊ ĐỘC ĐÁO CŨNG LÀ MỘT NHÀ DỊCH THUẬT ĐỘC ĐÁO ĐÍCH THỰC
 • VONGA MATUSCA
 • Constantin Mikhailovitr Staniucovitr
 • CON CỘC 1
 • CON CỘC (kết)
 • NHÀN ĐÀM VỀ NHỮNG SAI SÓT TRONG BẢN DỊCH
 • THƠ CA NGA XÔ VIẾT GIAI ĐOẠN CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC VĨ ĐẠI Ở VIỆT NAM
 • LẦN ĐẦU TIÊN TÔI ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI NHÀ THƠ NGA SERGEI ESENIN
 • BÀI THƠ ĐẦU TAY CỦA PUSKIN XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
 • GẶP GỠ QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT NHỮNG NGƯỜI DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM RA TIẾNG NƯỚC NGOÀI ...
 • CHUNG MỘT TÌNH YÊU THƠ MI-SKI-Ê-VICH(1)
 • XÍCH LIÊN (1898-1974) LÀ AI ?
 • CÁI DUYÊN NHÀ THƠ TÚ MỠ VỚI ĐẤT PHÙ LƯU
 • VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC NGA ĐƯƠNG ĐẠI
 • ĐÔI LỜI VỀ NHÀ THƠ NGA NIKOLAI RUBTXOV