• Tên thật : Nguyễn Vân Nhung
 • Sinh năm 1939
 • Tại Vinh - Nghệ An.
 • Nguyên Quán : Hà Nội
 • Cử nhân Giáo Khoa Toán
 • Cao Học Vật Lý - Đại Học SàiGòn
 • Cao Học Giáo Dục Toán Đại Học Le eds - England.
 • Nguyên Giáo sư Toán cấp 3 - Nữ Trung Học Trưng Vương Sài Gòn
 • Nguyên Chủ Nhiệm Nhóm Thơ Đường Hương Xưa - CLB Thi Ca TTVHQ3 SàiGòn.
 • Lương Y - Chẩn Trị bằng Quân Bình Âm Dương
 • Nhạc Sĩ Sáng Tác
 • Dịch giả Thơ Việt - Anh
 • Cư sĩ Phật Giáo
 • Các bút danh khác : Lương Y Nguyễn Hải Liên (các đề tài nghiên cứu ) , Mai Khanh (chuyện vui) .
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI