• Tên thật: Võ Phước Đoàn
  • Sinh năm: 1946
  • Quê quán: Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam
  • Thường trú: đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TX-Bà Rịa
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI