THIẾU KHANH


 • Tên thật Nguyễn Huỳnh Điệp.
 • Sanh năm 1942.
 • Tại Bình Thạnh, Tuy Phong – Bình Thuận.
 • Hiện cư ngụ tại Sài Gòn.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Thơ: Khơi Dòng (chung với Thu Lâm và Nguyên Thi Sinh, Montreal Canada 1968)
 • Trong Cơn Thao Thức (Da Vàng - Đà Nẳng, 1971). Tác phâm được in tại Đà Nẵng vì đó là quê hương người bạn đời của nhà thơ.
 • Một số tác phẩm dịch thuật, Từ Điển Cụm Từ Việt Anh (ký Nguyễn Huỳnh Điệp).
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG


 • VỚI BẠN HƠN 40 NĂM GẶP LẠI
 • PHÂN VÂN
 • LÒNG EM
 • NGỌC VÂN
 • QUI NHƠN
 • BÀI TÌNH CA Ở HẬU NGHĨA
 • VỚI BẠN HỌC NGÀY XƯA CHƯA GẶP LẠI
 • PHÂN TRẦN VỚI VỢ
 • MƯỜI NĂM
 • “BÊN KIA CÓ NẮNG!”
 • XUÂN CA
 • MIỀN XA
 • BỐN MÙA
 • BÊN NGOÀI MÙA XUÂN
 •  Trường Phan Bội Châu Phan Thiết và Tôi
 • THỦ THỈ CÙNG CON * • SỰ NHẦM LẪN CỦA THẦY MẠNH
 • CHUỘNG NGOẠI ...
 • VĂN HÓA VIỆT NAM LÀ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 
 • CHỢ VÀ NGƯỜI  
 • THƠ LỤC BÁT MỚI của TRẦN PHÙ THẾ  
 • TÌNH VĂN NGHỆ  
 • BINH BOONG : MỘT CUNG ĐIỆU LẠ  
 • VỀ LAI LỊCH MỘT THÀNH NGỮ TIẾNG ANH  
 • BỤT CHÙA ... NGƯỜI  
 • CÓ MỘT BÀ TÊN HUYEN (HUYỆN) HỌ QUAN LÓT CHỮ THANH  
 • Dịch và Giới Thiệu Văn Học Cổ Việt Nam: Những Điều Bất Cập.  
 • Dịch và Giới Thiệu Văn Học Cổ Việt Nam: Những Điều Bất Cập. (bản mới tu chính lại)  
 • VĂN HÓA VIỆT NAM LÀ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM (bản mới tu chính lại)  
 •  Của Chợ và Người  
 • Nguyễn Văn và Lục Bình Ngẫu Khúc  
 •  TƯỜNG TRÌNH VỀ LIÊN HOAN THƠ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN I
 •   AI ĐÃ RU NGỦ CHÚNG TA ?
 •   Tiểu Chước của Cao Bá Quát  
 •   THƯ GỞI NHÀ THƠ ĐAN THANH
 •   ĐÔI ĐIỀU VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT THẤT NGÔN BÁT CÚ TRONG THI PHẨM CỦA NHÀ THƠ NỮ NGỌC TUYẾT.
 • SINGING ON VÂN TIÊN
 • A SECRET ADMIRER
 • MOTHER’S LOVE
 • SINGING ON THE TALE OF VÂN TIÊN
 • LOVE FOR SOIL
 • HOMELAND
 • Closing The Drinks