• Tên thực là Nguyễn Hồng Thái
  • Hiện thường trú tại Thị Xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam.
  • Đã đăng tải thơ trên các Báo, Báo Mạng và trong nhiều Tuyển tập.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • ngụ ngôn xanh 1976
  • dìu sóng chân mây 2006
  • mây trắng còn bay 2011
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI