. Tên Thật : NGUYỄN THỊ THANH THÚY
. Sinh năm : 1976.
. Hiện sống và dạy học tại Bình Dương .