• Tân Quảng họ Nguyễn.
 • Sinh năm Mậu Tý 1948
 • Quê gốc: Gia Bình, Bắc Ninh
 • Hiện sống và viết tại Lục Nam, Bắc Giang
 • Hội viên Hội VHNT Bắc Giang
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Đồng hành (In chung)
 • Mưa không qua ngọ, Tập thơ, NXB Hội Nhà văn. 2004
 • Bóng quê, Tập thơ, NXB Hội Nhà văn. 2007

 • GIẢI THƯỞNG :

 • Giải thơ Thiếu nhi (Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang)
 • Giải thơ Chào Thế kỷ XXI (Hội VHNT.BG)
 • Giải thơ Bắc Giang, 2006
 • Giải thơ, Thơ ca và Nguồn cội, 2007

 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI