• Tên thật : Trần Thị Biên
 • Sinh ngày 6-7-1944
 • Tại Trà Vinh
 • Trước năm 1975 : Làm việc tại Pháp Quốc Thương Mãi Ngân Hàng Saigon (BFC)
 • Từ năm 1977 : Học Phật trong nhóm HOA NGHIÊM Do Cư Sĩ Nguyễn Quang Lượng hướng dẫn.
 • Thành viên Câu Lạc Bộ Sách Xưa và Nay tại Sài Gòn.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • PHẢI CHĂNG QUẢ BÁO NHÃN TIỀN?
 • CẢM NHẬN LẦN ĐẦU ĐẾN NƯỚC MỸ
 • MỘT CHUYẾN DU LỊCH BỤI Ở SINGAPORE
 • THÊM MỘT ĐIỀU LẠ CHO KHU VƯỜN KỲ LẠ LONG AN
 • NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN HÁI LỘC
 • 11 TUẦN MỸ DU (1)
 • 11 TUẦN MỸ DU (2)
 • VỊ ĐẮNG TUỔI GIÀ
 • 20 NGÀY RỚT ĐỊA NGỤC
 • TẢN MẠN ĐẦU XUÂN
 • Chút Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Đà Lạt
 • CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
 • ƯỚC GÌ CÓ MỘT NGÀY….
 • KÝ ỨC VỀ XUÂN

 • PHẬT VÀ CHÚNG SINH
 • SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LỤC TỔ HUỆ NĂNG VÀ SƯ THẦN TÚ 
 • MỘT CÁI NHÌN MỚI VỀ ĐẠO PHẬT
 • 32 TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT  CÓ THẬT HAY KHÔNG ?
 • TRÍCH MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG KINH VIÊN GIÁC
 • GIỚI và GIỚI GIẢI THOÁT
 • CÁCH TIN PHẬT
 • CÁI TÂM TRONG ĐẠO PHẬT
 • CHÍNH KINH VIẾT VỀ QUY Y NHƯ THẾ NÀO ?
 • CÔNG NĂNG TU TẬP
 • NỤ CƯỜI XUYÊN THỜI GIAN
 • TẾT XƯA - TẾT NAY
  TẾT QUÊ - TẾT CHỢ
 • MÙA XUÂN BẤT TẬN CỦA ĐẠO PHẬT
 • MỘT CÁI NHÌN VỀ THIỀN TRONG ĐẠO PHẬT
 • ĐÔI ĐIỀU VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH
 • BỐ THÍ và BỐ THÍ BA LA MẬT
 • BÀN VỀ PHẬT TÁNH và THẤY TÁNH
 • ĐẠO PHẬT DƯỚI MẮT CÁC NHÀ KHẢO CỔ
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương I.
 • MỘT BÀI HỌC VỀ NHÂN QUẢ QUA KINH VU LAN BỒN
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương I - Kỳ thứ 2 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương I - Kỳ thứ 3 .
 • CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ “GÃ CÙNG TỬ” ?
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương II - Kỳ thứ 4 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương III - Kỳ thứ 5 .
 • ĐỂ MÙA XUÂN CÒN MÃI NƠI ĐỜI
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 6 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 7 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 8 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 9 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 10 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 11 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 12 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 13 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 14 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 15 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Kỳ thứ 16 .
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Kỳ thứ 17. Kết .
 • GIẢI MÃ "THIỀN"
 • VÌ SAO TÔI CHỌN GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA
 • ĐẠO PHẬT QUA LỜI GIẢNG DẠY CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG TRONG PHÁP BẢO ĐÀN KINH -1-
 • CHÚT SUY TƯ NHÂN MÙA VU LAN
 • ĐẠO PHẬT QUA LỜI GIẢNG DẠY CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG TRONG PHÁP BẢO ĐÀN KINH -2-
 • CỔ TÍCH THỜI @
 • BAO GIỜ MÙA XUÂN VĨNH CỬU MỚI THẬT SỰ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI ?
 • TẠI SAO ĐẠO PHẬT DÙNG HOA SEN LÀM BIỂU TƯỢNG?
 • CÓ CẦN PHẢI “ĐI” MỚI “TU” ĐƯỢC?
 • NHƯ LAI CÓ PHẢI LÀ PHẬT TỔ NHƯ LAI ?
 • PHÁP CÚNG DƯỜNG 1.
 • PHÁP CÚNG DƯỜNG 2.
 • THƠ THIỀN,PHẬT NGÔN & THƠ ĐỜI
 • THIỀN ĐỊNH của ĐỨC THÍCH CA và của NGƯỜI THỜI NAY
 • CHÚNG TA HIỂU GÌ về PHƯƠNG TIỆN của ĐẠO PHẬT (1)
 • CHÚNG TA HIỂU GÌ về PHƯƠNG TIỆN của ĐẠO PHẬT (KẾT)
 • VỀ KINH NGỤY TẠO
 • HƯƠNG TƯỚNG – HƯƠNG TÂM
 • LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI TIN NHÂN QUẢ
 • XUẤT GIA và TẠI GIA
 • XUẤT GIA và TẠI GIA (kết)
 • LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO?
 • NHÂN MÙA VU LAN NÓI VỀ CHỮ HIẾU
 • ĐỌC “ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU” của HUỲNH THIÊN KIM BỘI
 • VIỆC TRUYỀN Y BÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO? (2)
 • VIỆC TRUYỀN Y BÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO? (3)
 • VIỆC TRUYỀN Y BÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO? (4)
 • NĂM 2016 VÀ CÂU CHUYỆN VỀ CHÁNH PHÁP
 • NƠI BẮT ĐẦU CỦA XUÂN DI LẶC
 • Con Trâu của Ngài Quy Sơn
 • PHÁT HIỆN MỚI VỀ CHÚ ĐẠI BI
 • ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO MÀ CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC(Công trình nghiên cứu của Tâm Nguyện)
 • ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO MÀ CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC(Công trình nghiên cứu của Tâm Nguyện)
 • MỘT SỐ ĐIỂM PHI LÝ TRONG VIỆC ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT
 • ĐỌC LẠI HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
 • ĐỨC THÍCH CA ĐÃ NGỒI THIỀN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẮC ĐẠO?
 • GIẢI OAN CHO KINH ĐẠI THỪA
 • ĐI TÌM MÙA XUÂN
 • BAO GIỜ THÌ CHÁNH PHÁP SẼ RA ĐỜI?
 • CÂU CHUYỆN PHÓNG SINH
 • TƯỢNG và PHẬT
 • ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO CUỘC SỐNG
 • CÂU HỎI LỚN NHÂN NGÀY PHẬT ĐẢN
 • NGƯỜI TU SĨ PHẬT GIÁO CÓ NÊN CẢI CÁCH HÌNH THỨC CHO HỢP VỚI THỜI ĐẠI?
 • TÔN VINH PHẬT
 • LẠM BÀN VỀ CHỮ VẠN CỦA ĐẠO PHẬT
 • DẤU ẤN CỦA ĐẠO PHẬT
 • PHẬT LÀ GÌ? ĐỨC THÍCH CA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ THÀNH PHẬT? THÀNH PHẬT CÓ PHẢI LÀ THÀNH THẦN LINH HAY KHÔNG?
 • TU PHẬT THỜI NAY 1
 • TU PHẬT THỜI NAY 2
 • Chạm mốc SINH TỬ
 • MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT
 • KINH CÓ PHẢI ĐỂ TỤNG?
 • NGHĨ VỀ ĐẠI LỄ VESAK
 • CÁC THỪA TRONG ĐẠO PHẬT