QUANG THÀNH


  • Sinh năm 1971
  • Tại Quảng Ninh, Nghệ An
  • Nghề nghiệp: Giảng viên kinh tế
  • Hiện sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI  • CHIỀU NHÀ THỜ ĐỨC BÀ Ở SÀIGÒN
  • ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ MẤT EM, NGHE ANH!
  • SÁNG NAY